Blachdomplus Slovakia S.R.O.


Produkty

Trapézové plechy

Firma BLACHDOM PLUS vám ponúka pä» druhov profilov trapézových plechov: T-8, T-14, T-18, T-35, T-55.
Profil T-8

Profil T-8

Plechy T-14

Plechy T-14

Plechy T-18

Plechy T-18

Plechy T-35 

Plechy T-35 

Plechy T-55

Plechy T-55
Blachdomplus Slovakia S.R.O.
Družstevná 834
027 43 Nižná
ICO:46776896
DIC: 2023574520
IC DPH: SK2023574520