Blachdomplus Slovakia S.R.O.


Profil T-8

Profil T-8

Profil T-8 je určený pre fasády a podbíjania. Charakteristickou vlastnos»ou je vyššia ohybnos» profilu. Vzhµadom na to odporúčaná maximálna dĺľka plechu je 5 m.
Blachdomplus Slovakia S.R.O.
Družstevná 834
027 43 Nižná
ICO:46776896
DIC: 2023574520
IC DPH: SK2023574520