Blachdomplus Slovakia S.R.O.


Plechy T-18

Plechy T-18

Plechy T-18 univerzálny profil určený pre fasády ako aj pre strechy. Tento profil sa charakterizuje vysokou efektívnos»ou pomeru úľitkovej šírky k celkovej šírke. Vzhµadom na to má kapilárne ľliabky, ktoré zais»ujú tesnenie na spojoch plechov. Maximálna odporúčaná dĺľka plechu je 8 m
Blachdomplus Slovakia S.R.O.
Družstevná 834
027 43 Nižná
ICO:46776896
DIC: 2023574520
IC DPH: SK2023574520