Blachdomplus Slovakia S.R.O.


Produkty

Plechové krytiny

Plechy krytinové vhodné ako pre nové stavby tak aj na staršie stavby. Tento typ krytia je vhodný dôsledku nízkej hmotnosti na m2 a estetický vzhµad. Rýchlo a jednoducho si zákaznik môľe kúpi» úsporné  zastrešenie v mnohých farbách a v rôznych typov povlakov, ktoré bude poskytova» mnoho rokov uľívania. Spoločnos» BLACHDOM Plus ponúka pä» typov škridloplechov: Amalfi Plus, BONA Plus, IMPERIA Plus, PERLA Plus a KORONA Plus. Medzi nimi kaľdý klient  nájde niečo zaujímavé pre svoju potrebu.
AMALFI PLUS

AMALFI PLUS

BONA PLUS

BONA PLUS

PERLA PLUS

PERLA PLUS

IMPERIA PLUS

IMPERIA PLUS

KORONA PLUS

KORONA PLUS
Blachdomplus Slovakia S.R.O.
Družstevná 834
027 43 Nižná
ICO:46776896
DIC: 2023574520
IC DPH: SK2023574520