Blachdomplus Slovakia S.R.O.


Produkty

Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky sú normálnou súčas»ou kaľdej strechy či fasády prikrytej plechom. Zais»ujú zabezpečenie pred prienikom vody, vzduchu a zároveň predstavujú dôleľitý element estetického vzhµadu strechy zo strešnej krytiny. Niľšie uvedené klampiarske dodatky nevylučujú moľnos» objedna» doplnky individuálnych rozmerov a tvarov, podµa potrieb klienta.
Hrebenáč

Hrebenáč

Trapézový hrebenáč malý 25 cm

Trapézový hrebenáč malý 25 cm

Úľµabie 50 cm

Úľµabie 50 cm

Lemovanie 25 cm

Lemovanie 25 cm

Horné lemovanie 25 cm

Horné lemovanie 25 cm

Dvojdielne lemovanie

Dvojdielne lemovanie

Prístenná obruba 25 cm

Prístenná obruba 25 cm

Prístenná obruba podplechová 25 cm

Prístenná obruba podplechová 25 cm

Komínová obruba 33 cm

Komínová obruba 33 cm

©títová obruba 25 cm

©títová obruba 25 cm

Odkvapový pás

Odkvapový pás

Parapet

Parapet

Snegolapać

Snegolapać
Blachdomplus Slovakia S.R.O.
Družstevná 834
027 43 Nižná
ICO:46776896
DIC: 2023574520
IC DPH: SK2023574520